Kokonaisuus

Tietoturvaamon palvelut muodostavat kokonaisuuden, jolla liiketoiminnan tuloksellisuuteen voidaan vaikuttaa ratkaisevasti.

Palvelujen ytimen muodostavat toisiaan tukevat riskien, liiketoiminnan jatkuvuuden ja turvallisuuden hallinnan prosessit. Toteuttamalla ja johtamalla näitä prosesseja sekä arvioimalla kokonaisuutta säännöllisesti, organisaation kilpailukyky ja toiminnan laatu paranevat.

Tuloksena mahdollisimman häiriötön liiketoimintaympäristö