Referenssejä

Tietoturvaamo ei esittele asiakkaidensa logoja täällä eikä muualla. Sen sijaan se kertoo ylpeänä muutamista toimeksiannoista, joita Tietoturvaamo on toteuttanut asiakkaidensa kanssa.

Tietoturvallisuuden hallintamallin laadinta

Tietoturvakoulutuksen suunnittelu ja toteutus

Turvallisuusprosessien ja -dokumenttien laadinta

Kansainvälisten tuotantolaitosten turvallisuusvertailu

Johtoryhmän turvallisuuspäivä

Yhteistyökumppaneiden turvallisuuspalveluiden tuottaminen

Jatkuvuussuunnitelma-
kokonaisuuden arviointi ja kehittäminen

Riskienhallintatyön organisointi ja toteutus

Nykytilan arviointi (tietosuoja, riskienhallinta, tietoturvallisuus ym.)

Valitkaa Tietoturvaamo kun haluatte henkilökohtaisempaa ja sitoutuneempaa palvelua